המרכז ליישוב סכסוכים בתחום המקרקעין תכנון ובנייה

המגשרים של מתווה מסייעים לכם להגיע להסכם משותף ואפשרי תוך חיסכון בזמן והקטנת העלות. כל זאת באוירה נינוחה ובניהול מקצועי.

מתווה חקיקה

חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 להורדת הקובץ

תקנות בתי המשפט (רשימת מגשרים), התשנ"ו-1996 להורדת הקובץ

תקנות בתי המשפט (גישור), התשנ"ג-1993  להורדת הקובץ

תקנות בתי המשפט (מחלקה לניתוב תיקים בבתי המשפט ובבתי הדין לעבודה) תשס"ב- 2002