המרכז ליישוב סכסוכים בתחום המקרקעין תכנון ובנייה

המגשרים של מתווה מסייעים לכם להגיע להסכם משותף ואפשרי תוך חיסכון בזמן והקטנת העלות. כל זאת באוירה נינוחה ובניהול מקצועי.

מתווה: בוררות

בוררות מהי?
 
בוררות היא אחת הדרכים המשמשות להכרעה בסכסוכים מחוץ לבית המשפט. להבדיל מהליך הגישור, הבורר מכריע במחלוקת, כמו שופט. אולם שלא כפי שמתנהל הליך בבית המשפט, הליך הבוררות מתאפיין בכך שהצדדים לסכסוך הם שמגדירים את אופי ההליך, בוחרים בעצמם את הבורר המסוים המקובל עליהם, קובעים אם יחולו על ההליך הדין וסדרי הדין, ומי הוא הגורם בפניו ניתן יהא לערער על פסק הבורר.

יתרונו של הליך הבוררות הוא במהירותו הרבה בהשוואה להליכים משפטיים אחרים, ובכך שהוא גמיש ופשוט יותר משום שהבורר איננו כבול לכללים הדיוניים הקשיחים של בתי המשפט, הצדדים משמיעים את טענותיהם בפניו, ובסופו של דבר מתקבל על ידו פסק בורר.
ההליך מנוהל באווירה נינוחה, תוך הקפדה על סודיות המידע המועבר במהלכו. את פסק הבורר ניתן לאשר בבית המשפט אשר נותן לו תוקף של פסק דין.